Sayı Tahmin Oyunu

image
image
image
Sayı Tahmin Oyunu

Sayı Tahmin Oyunu

Random’a kısa bir giriş yapmıştık. Random’a örnek olarak küçük bir sayı tahmin oyunu paylaşmak istiyorum.  Bu sayı tahmin oyunu 0-100 arası sayıları tahmin ettirecektir. Bunu yapmak için rand()%100; kullanmamız gerekir.

Sayı Tahmin Oyunu;

#include "stdio.h"

#include "stdlib.h" //rand() için

#include "time.h"

 

int main()

{

       int tahminSayisi, girilenSayi,kacinciTahmin;

       srand(time(NULL));

       tahminSayisi = rand()%100;

       kacinciTahmin = 1;

       bool oyunDevam = true;

       printf("SAYI TAHMIN OYUNUn");

      

       while (oyunDevam)

       {

             printf("%d. tahmini giriniz: ", kacinciTahmin++);

             scanf("%d", &girilenSayi);

 

             if (girilenSayi < tahminSayisi)

             {

                    printf("Tahmin buyut  ");

             }

             else if (girilenSayi > tahminSayisi)

             {

                    printf("Tahmin kucult ");

             }

             else if (girilenSayi == tahminSayisi)

             {

                    printf("Dogru Tahminn");

                    oyunDevam = false;

             }

       }

}

 

Yukarıda sayı tahmin oyunu her çalıştırdığımızda farklı bir sayı tahmin ettiriyor. Ama srand(time(NULL));

satırını yorum satırı yaptığımızda veya kaldırdığımızda her zaman aynı sayıyı tahmin ettirecektir.

 

Tahmin her zaman tahmin 0’dan başlamak zorunda mı?

Oyunumuzda 0-100 arasında bir sayı değil de 100-200 arası bir sayı tahmin ettirmek istiyorsak rand()%100 + 100 yapmamız gerekecektir.