Laravel'de Oturum (Authentication)

image
image
image
Laravel'de Oturum (Authentication)

Laravel'de Oturum (Authentication)

Bir web uygulamasını oluşturduğumuzda ilk yapılması gerekenlerden biri oturum açma işlemidir. Kullanıcının üye olması için bir form ve giriş yapabilmesi için bir form gerekmektedir. Aynı zamanda bu formlara ait route işlemlerinin de yaptırılması gerekmektedir. Bu işlemi Laravel'de hızlıca yapabiliyoruz.

Laravel'de kayıt olma ve giriş yapma formlarını oluşturma

Laravel projemizi oluşturduktan sonra kayıt olma ve giriş yapma formlarını hızlıca oluşturmak için buradaki iki komutu kullanmamız yeterlidir.

composer require laravel/ui

php artisan ui vue --auth

Bu iki komutu çalıştırdıktan sonra authentication'a ait formlar ve route'lar oluşmuş olacaktır.

routes klasöründeki web.php dosyasında Auth::routes(); 'un geldiğini göreceksiniz. Bu authentication için gerek route'ları temsil etmektedir. Bu routelar:

  • login
  • register
  • password.reset
  • password.email
  • password.request
  • password.update
  • password.confirm
  • logout

Bu route'lardan olmasını istemediğimizi çıkartabilmekteyiz. Örneğin register route'unu çıkarmak için web.php dosyasına eklenen satırı Auth::routes(['register' => false]); şeklinde değiştirebiliriz.

Kullanıcı işlemleri için gerekli veritabanı tablolarının oluşması için de migration komutunu çalıştırıyoruz.

php artisan migrate

Oturum açık mı kontrolü nasıl yapılır?

Laravel'de oturumun açık olup olmadığının kontrolü şu şekilde sağlanır:

use Illuminate\Support\Facades\Auth;

if (Auth::check()) {
    // Kullanıcı oturum açtı...
}

Oturum açan kullanıcıya nasıl ulaşılır?

Oturum açan kullanıcıya ulaşmak için kullanılabilecek kodlar:

use Illuminate\Support\Facades\Auth;

// Oturum açan kullanıcıya ulaşmak...
$user = Auth::user();

// Oturum açan kullanıcının id'sine ulaşmak...
$id = Auth::id();
https://www.youtube.com/watch?v=W7-LdCD9hc4