Laravel SSL Yönlendirmesi (Https)

image
image
image
Laravel SSL Yönlendirmesi (Https)

Laravel SSL Yönlendirmesi (Https)

Laravelde ssl yönlendirmesi yapmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. public_html dizinine .htaccess oluşturup içine yapıştırmanız yeterli olacaktır. <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine On RewriteCond %{ENV:HTTPS} !=on RewriteRule ^.*$ https://www.%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R,L] RewriteRule ^(.*)$ public/$1 [L] </IfModule> Aynı zamanda laravel projesi canlıya alındığında /public üzerinden devam ediyor. Bunu kullandığınız takdirde /public'ten de kurtulmuş olacaksınız.